Schoolprofiel

Het Hervormd Lyceum West biedt al meer dan 55 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs aan de leerlingen in Amsterdam West. De school biedt opleidingen voor VWO (Gymnasium, Atheneum en Tweetalig onderwijs), HAVO en MAVO en heeft 850 leerlingen.

 

Het onderwijs van het HLW is gericht op opstroom, uitgaande van de capaciteiten en achtergrond van de leerlingen. De school daagt leerlingen uit een opleiding op een zo hoog mogelijk niveau te volgen. De leerlingen kunnen daartoe extra lessen volgen en aan huiswerkklassen deelnemen. In de begeleiding wordt veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen geschonken. De docenten bieden goed onderwijs en een duidelijke structuur aan de leerlingen en stellen tegelijkertijd eisen aan hun werkhouding en hun prestaties. Leerlingen moeten de kansen die de school hen biedt natuurlijk wel grijpen. Ook verwacht het HLW dat ouders/verzorgers een bijdrage leveren en hun kinderen zoveel mogelijk bege­leiden bij hun schoolloopbaan.

 

Het HLW is een christelijke school die elke levensbeschouwelijke opvatting tot haar recht wil laten komen. Alle ouders en leerlingen die de christelijke grondslag respecteren, zijn dan ook wel­kom, ongeacht hun geloofsovertuiging. De school staat bekend om haar veilige en plezierige sfeer. De onderlinge relaties tussen de medewerkers en de leerlingen zijn warm, begripvol en waar nodig streng. De leerlingen worden aangezet tot verdraagzaam­heid, wederzijds respect en goede omgangsvormen, zodat ze ondanks onderlinge verschillen in harmonie samen leren en samen werken.